FIRMA AERECO
Firma aereco jest największym producentem elementów higrosterowanych na świecie. Wciąż rozwija nowe energooszczędne, automatyczne systemy wentylacji oraz bierze udział w europejskich projektach badawczych (Reshyvent). W 2003 roku wprowadziła do sprzedaży pierwszy funkcjonalny system wentylacji hybrydowej.

Firma aereco jest producentem innowacyjnych elementów i systemów wentylacyjnych. Od początku swej działalności firmą bezpośrednio zarządza rodzina Jardinier i wspólnicy. Siedzibą firmy jest strefa przemysłowa w Collegien pod Paryżem gdzie znajdują się biura, laboratorium, dział rozwoju, zakład produkcyjny oraz magazyny.

 
AERECO POLSKA
aereco wentylacja sp. z o.o. w Polsce od 1999 roku. Od września 2008 roku biuro i centralny magazyn firmy aereco znajdują się w nowej siedzibie w miejscowości ŁOMNA 15 km od Warszawy. W budynku umiejscowionym przy trasie szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk znajdują się pomieszczenia biurowe, specjalistyczne laboratorium badawcze, sale szkoleniowe oraz magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1000 m2. Biura Regionalne: w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie , Poznaniu i Wrocławiu.

Firma oferuje urządzenia i systemy wentylacyjne w pełnym zakresie, zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków. Zapewnia profesjonalną obsługę klientów prywatnych (lokatorzy mieszkań i domów jednorodzinnych), jak i instytucjonalnych (developerzy, spółdzielni mieszkaniowe, TBS-y, obiekty użyteczności publicznej). Doradcy udzielają porad technicznych na każdym etapie inwestorskim - projektowanie, konstrukcja, wdrażanie i utrzymanie.


W ofercie aereco wentylacja znajdują się urządzenia AERECO, ALDES, VORTICE.

Firma aereco wentylacja bierze aktywny udział w życiu branży wentylacyjnej współpracując ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja, z Korporacja Kominiarzy Polskich, innymi organizacjami z branży budowlanej oraz uczelniami technicznymi w całym kraju.